(4932) 27-86-94, 49-02-03 cartridg@list.ru

Menu
XEROX

XEROX

106R01378 XEROX Phaser 3100 2200 стр. 350р.
106R01379 XEROX Phaser 3100 4000 стр. 550р.
113R00730 XEROX Phaser 3200MFP 3000 стр. 450р.
113R00735 XEROX Phaser 3200MFP 2000 стр. 350р.
109R00639 XEROX PHASER 3110/3210 3000 стр. 450р.
109R00725 XEROX PHASER 3115/3120/3130 3000 стр. 450р.
106R01159 XEROX PHASER 3117/3122/3124/3125 3000 стр. 290р.
108R00908 XEROX PHASER 3140/55/60 1500 стр. 290р.
108R00909 XEROX PHASER 3140/55/60 2500 стр. 350р.
109R00746 XEROX PHASER 3150  3500 стр. 450р.
109R00747 XEROX PHASER 3150 5000 стр. 650р.
106R01373 XEROX PHASER 3250  3500 стр. 450р.
106R01374 XEROX PHASER 3250 5000 стр. 650р.
106R02304 XEROX PHASER 3320 5000 стр. 650р.
106R02306 XEROX PHASER 3320 11000 стр. 950р.
106R01485 XEROX WC 3210/3220 2000 стр. 350р.
106R01487 XEROX WC 3210/3220 4100 стр. 550р.
106R02181 XEROX Phaser 3010/WC3045 1000 стр. 550р.
106R01631 XEROX Phaser 6000/6010/WC6015 голубой 1000 стр. 850р.
106R01632 XEROX Phaser 6000/6010/WC6015 пурпурный 1000 стр. 850р.
106R01633 XEROX Phaser 6000/6010/WC6015 желтый 1000 стр. 850р.
106R01634 XEROX Phaser 6000/6010/WC6015 черный 1000 стр. 850р.
106R00676 XEROX Phaser 6100 стандартный, синий 2000 стр. 850р.
106R00677 XEROX Phaser 6100 стандартный, малиновый 2000 стр. 850р.
106R00678 XEROX Phaser 6100 стандартный, жёлтый 2000 стр. 850р.
106R00679 XEROX Phaser 6100 стандартный, чёрный 3000 стр. 850р.
106R01203 XEROX Phaser 6110 черный 2000 стр. 850р.
106R01204 XEROX Phaser 6110 желтый 1000 стр. 850р.
106R01205 XEROX Phaser 6110 малиновый 1000 стр. 850р.
106R01206 XEROX Phaser 6110 синий 1000 стр. 850р.
113R00689 XEROX Phaser 6115/6120 стандартный, синий 1500 стр. 850р.
113R00690 XEROX Phaser 6115/6120 стандартный, желтый 1500 стр. 850р.
113R00691 XEROX Phaser 6115/6120 стандартный, малиновый 1500 стр. 850р.
113R00692 XEROX Phaser 6115/6120 черный 4500 стр. 950р.
106R01463 XEROX Phaser 6121MFP стандартный голубой 1500 стр. 850р.
106R01464 XEROX Phaser 6121MFP стандартный малиновый 1500 стр. 850р.
106R01465 XEROX Phaser 6121MFP стандартный желтый 1500 стр. 850р.
106R01476 XEROX Phaser 6121MFP большой черный 2600 стр. 950р.
106R01335 XEROX Phaser 6125 голубой 1000 стр. 950р.
106R01336 XEROX Phaser 6125 малиновый 1000 стр. 950р.
106R01337 XEROX Phaser 6125 желтый 1000 стр. 950р.
106R01338 XEROX Phaser 6125 черный 2000 стр. 950р.
106R01456 XEROX Phaser 6128 синий 2500 стр. 1 100р.
106R01457 XEROX Phaser 6128 малиновый 2500 стр. 1 100р.
106R01458 XEROX Phaser 6128 желтый 2500 стр. 1 100р.
106R01459 XEROX Phaser 6128 черный 3100 стр. 1 100р.
106R01282 XEROX Phaser 6130 голубой 1900 стр. 950р.
106R01283 XEROX Phaser 6130 малиновый 1900 стр. 950р.
106R01284 XEROX Phaser 6130 желтый 1900 стр. 950р.
106R01285 XEROX Phaser 6130 черный 2500 стр. 950р.
106R01481 XEROX Phaser 6140 синий 2000 стр. 950р.
106R01482 XEROX Phaser 6140 пурпурный 2000 стр. 950р.
106R01483 XEROX Phaser 6140 желтый 2000 стр. 950р.
106R01484 XEROX Phaser 6140 черный 2600 стр. 950р.